Kiedy inflacja wróci do normy? Smutne wnioski z nowych prognoz MFW

Ze względu na proces taryfikacji i opóźnione dostosowanie do wcześniejszych wzrostów cen surowców i uprawnień do emisji CO2 spadek dynamiki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych będzie rozłożony w czasie. Spadkowa tendencja inflacji CPI w horyzoncie projekcji będzie wspierana przez stopniowe ustępowanie napięć w sieciach dostaw i spowolnienie inflacji za granicą oraz obniżającą się dynamikę kosztów związanych z zatrudnieniem, wskazał bank centralny. W raporcie NBP napisano, że w ślad za spadkiem inflacji, w horyzoncie projekcji dynamika nominalnych wynagrodzeń będzie obniżać się z obserwowanego obecnie dwucyfrowego poziomu (tempo wzrostu płac w dużej mierze determinuje inflację).

Prognozy inflacji do 2025 roku według NBP. Dwucyfrowy wskaźnik zostanie z nami na dłużej

W dokumencie poinformowano, że NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. Z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego, a podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Centralna ścieżka projekcji inflacji banku centralnego przewiduje CPI za ten rok na poziomie 11,4 proc., a 4,6 proc. – poinformował Narodowy Bank Polski w opublikowanym w piątek raporcie. Dodał, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 0,3 proc., a w przyszłym 2,9 proc.

MFW obniżył prognozy wzrostu światowego PKB

ING Bank Śląski S.A. Dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

  1. W skali całego roku – dodał.
  2. Do rewizji w dół inflacji bazowej w najbliższych kwartałach przyczynia się również niższy wzrost cen artykułów medyczno-farmaceutycznych, wynikający z objęcia od 1 września br.
  3. (we wrześniu br. wyniosła ona 5,2 proc.; dane odsezonowane).
  4. Podkreślono, że polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, jednocześnie NBP nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.
  5. Niemal zatrzyma się w miejscu.
  6. Szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska.

Tak dbano o wizerunek NBP. 1,7 mln zł za analizę komentarzy w sieci

Jest realne – powiedział w RMF Buda. Natomiast spadków cen możemy spodziewać się w branży papierniczej i sektorze energetycznym w szczególności w przetwórstwie ropy naftowej. W sytuacji gdy do zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej Token Tech firmy Securitize podnosi $14 000 000 z Santander MUFG przez panele fotowoltaiczne dochodzi przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą tak samo może znaleźć zastosowanie zwolnienie określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Inflacja nie znajdzie się w celu

Fundusz ujawnił inwestycję w raporcie dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącym inwestycji spółki w pierwszym kwartale. W USA inflacja konsumencka wyhamowała z 3,5 proc. W marcu do 3,4 proc. W kwietniu, co było zgodne z prognozami. NBP pisze, że w ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd przedłużył na 2023 r. Obowiązywanie zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz obniżył stawki VAT na wybrane artykuły rolnicze.

Spadło zadłużenie kredytowe gospodarstw domowych

Do 2,8 proc., a na 2024 r. – podano w kwietniowej edycji World Economic Outlook. Według MFW dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów. Centralna ścieżka projekcji dynamiki PKB zakłada, że w tym roku wyniesie tylko 0,3 proc. (c oznacza spore spowolnienie z 5,3 proc. w 2022 r.), a w latach 2024 i 2025 przyśpieszy odpowiednio do 2,9 proc. Z wyjątkiem bieżącego roku są to dane wskazujące na większe ożywienie niż w lipcowej projekcji.

Niekorzystnie na aktywność gospodarczą w Polsce będzie również oddziaływać wyraźne spowolnienie za granicą, w szczególności w gospodarce niemieckiej. Skalę pogorszenia krajowej koniunktury będzie łagodzić szereg działań osłonowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zakresie wzrostu cen nośników energii, wskazał bank centralny. Według centralnej ścieżki projekcji ceny energii wzrosną o 30,5 proc.

Mają ekonomiści mBanku. Z opublikowanego w poniedziałek raportu miesięcznego wynika, że wskaźnik CPI w Polsce może ich zdaniem dojść do 7 proc. Znacznie lepszy powinien być dopiero 2024 r. Według ETF w centrum uwagi po zyskach IBM za III kwartał prognozy MFW polska gospodarka wzrośnie wtedy o 2,4 proc., a inflacja spadnie do 6,1 proc. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz. Więcej dowiadujemy się o stanie globalnej gospodarki.

W tym roku, a następnie spowolni do 0,7 proc. W 2023 r., zaś w kolejnym roku wyniesie 2 proc. Narody domagają się rekompensaty handlowej za Brexit Oraz 3,1 proc. W roku 2025, wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP.

“To jest źródło zewnętrzne, na które wpływu nie mamy. (…) To przede wszystkim jest efekt wojny w Ukrainie” – stwierdziła. Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP; uwzględniono dane do 23 października br. Jak wskazano w raporcie, sytuacja na rynku pracy w Polsce pozostaje dobra, o czym świadczy przede wszystkim niska stopa bezrobocia i wysoki poziom zatrudnienia. Jednocześnie wobec osłabionej koniunktury gospodarczej w ostatnim okresie dynamika zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń nominalnych obniżyły się. Według centralnej ścieżki projekcji, ceny energii wzrosną o 33,9% w 2022 r., a następnie wzrosną o 30,9% w 2023 r. I o 2,6% w 2024 r.

Inflacja znajdzie się w docelowym przedziale w około 50 proc. Oczekuje się, że inflacja będzie bliska wartościom docelowym (lub środkowym punktom przedziału wartości docelowych), z medianą odchylenia wynoszącą zaledwie 0,2 punktu procentowego” – napisano w publikacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 r.

Porównanie oficjalnych celów inflacyjnych z najnowszymi prognozami dla 72 gospodarek objętych celem inflacyjnym wskazuje, że w 2023 r. Średnia roczna inflacja przekroczy cele w 97 proc. Mediana odchylenia od celu ma wynieść 3,3 punktu procentowego.

Dziś dane z rynku nieruchomości i produkcja przemysłowa z USA. – Jestem optymistą – 1,5 proc. (wzrost PKB w 2023 r. – PAP). Analizy są od 0,5 proc. Do 1,9 proc., ale 1,5 proc.

Blog

See also

Prawidłowe zgłaszanie szkody w PZU Życie krok po kroku: Kompletny poradnik dla poszkodowanych Informacje praktyczne
What Is Machine Learning, and How Does It Work? Here’s a Short Video Primer
What’s Crypto Staking?: Overview, How It Works, & Future
DexCom Announces 4-for-1 Stock Split Here’s What Investors Need to Know. The Motley Fool

First accordion item is always open. So this is just a dummy item that is hidden by CSS – so the rest appears closed.